Samtalsterapi / Psykosyntes

Jag är diplomerad från Psykosyntesakademins fyraåriga utbildning och har även gått en ettårig handledarutbildning.

Grunden i mitt terapeutiska arbete är en stark tilltro till varje människas utvecklingsmöjlighet – till det goda mötets och samtalets förvandlande kraft.  Jag ser terapi som en möjlighet att stanna upp, att i lugn och ro får sätta ord på sin livssituation i ett accepterande klimat – att få utrymme att berätta, att bli hörd och få de frågor som behövs för att klargöra situationen och komma vidare.

Som terapeut lyssnar jag med intresse, uppmärksamhet och närvaro. Målet är att genom denna grundattityd bygga upp det förtroende som gör det möjligt att närma sig det som är riktigt svårt. I en trygg och öppen atmosfär kan också nya vägar bli synliga.

Psykosyntes är en terapeutisk hållning som för mig förenar det psykodynamiska synsättet med narrativa, lösningsfokuserade och kognitiva arbetssätt. Det innebär att jag i arbetet med smärtsamma och svåra livssituationer också lägger vikt vid att hämta kraft ur det som faktiskt fungerar.

Min erfarenhet är att behoven i samtalsterapi är väldigt olika – för någon räcker det med några samtal medan andra behöver en längre tids kontakt. Allt detta görs upp i dialog mellan klienten och mig.

Yrkesetik/Ansvarsförsäkring

Genom mitt medlemskap i Psykosyntesföreningen har jag ansvarsförsäkring och följer föreningens etiska regler. Psykosyntesföreningen har även en etisk nämnd dit klienten kan vända sig vid behov.

För min professionella utveckling och för att säkerställa kvalitén på mitt arbete  går jag i egen handledning.

Länk till Psykosyntesakademin

Länk till Psykosyntesföreningen