Om mig

Min fyraåriga utbildning till Psykosyntesterapeut gjorde jag på Psykosyntesakademin i Stockholm. Jag blev diplomerad år 2002 och är sedan dess verksam som psykosyntesterapeut och handledare med egen mottagning.

Psykosyntesakademin i Stockholm tilldelade mig år 2006 Margo Russell-stipendiet  för mitt arbete med ungdomar med traumatiska upplevelser.

Från 2008 till 2011 var jag, jämsides med arbetet som terapeut och handledare, projektledare för Kulturmöten – dialog mellan kristna och muslimer i Örebro – inom ramen för Svenska Kyrkan. I projektet byggde vi upp förtroende och ett starkt kontaktnät mellan personer från de olika samfunden. Vi arbetade praktiskt tillsammans i sociala projekt såsom läger, resor, samtalsgrupper och föreläsningar.

Jag har studerat franska, engelska, psykologi och pedagogik vid universiteten i Uppsala, Stockholm och Sorbonne i Paris och avlade en fil. kand.1970.  Under tre år studerade och arbetade jag i Frankrike, Irland och Israel. Det stärkte mitt intresse för olika kulturer och sätt att leva.
Jag talar engelska och franska.

Efter min examen har jag varit verksam som lärare under trettio år. Under den tiden har jag initierat och varit med om att bygga upp verksamheter inom det pedagogiska och sociala fältet: Johannaskolan, Örebro waldorfskola, utbildning för Samhallanställda inom ramen för AMU-arbetsmarknadsutbildningar och IVIK introduktionsutbildning för nyanlända invandrarungdomar inom Örebro kommun.

Musik, dans, konst och litteratur –  att vandra, simma, plocka blåbär och njuta av naturen är viktiga kraftkällor i mitt liv.

Länk till Psykosyntesakademin

Länk till Psykosyntesföreningen