Handledning

Under mina tio år som handledare och psykosyntesterapeut har jag framför allt arbetat med ledare och grupper i det pedagogiska och sociala fältet och inom integrationsområdet. Min bakgrund är också att jag har arbetat trettio år som lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Handledning, individuellt eller i grupp, är ett kraftfullt verktyg för professionell utveckling, fördjupning och reflektion. I en krävande och ansvarsfull arbetssituation med många och svåra beslut, högt tempo och komplexa relationer ger handledningen tillfälle att i lugn och ro uttrycka och reda i det som inte får plats i vardagens arbete.

I handledning strävar jag efter att skapa ett öppet och accepterande klimat där alla deltagare kan ta upp såväl det som fungerar och det som är riktigt svårt utan att känna sig bedömda eller värderade. Att få utrymme för att i en trygg situation ta upp det man bär på främjar välbefinnande, kreativitet och utveckling.

Min erfarenhet är att de flesta arbetsgrupper har behov av att arbeta med både ärenden – konkreta situationer i vardagen – och grupputveckling. Det innebär att vi kan arbeta både med gruppens konkreta arbetsuppgifter, vad de väcker hos deltagarna och med att stärka samarbetet och utveckla gruppen.