Samtal kan förändra livet

Jag har som terapeut stark tilltro till det utvecklande och läkande i att  berätta om sin livssituation. Att bli sedd och hörd på djupet i det som tynger. Att också få lyfta upp och hämta kraft ur goda upplevelser.

 

JOSEFIN GRÄNDE

föreläser i Örebro

NÄR SAMTALET GÅR UNDER HUDEN
SEKUNDÄR TRAUMATISERING

Hur påverkas man av att i sitt yrke möta vuxna och barn som utsatts för våld och trauma?
Hur kan man skapa förebyggande strategier?
Onsdag den 17 maj kl 13-16.30
Anmälan på nya strömningar 

Föreläsningen  arrangeras av nya strömningar, ett nätverk som har som syfte att anordna föreläsningar i Örebro.Vi som bildat nätverk är tre kollegor och företagare inom handledning, terapi och utbildning, som vill ta del av kvalificerade föreläsningar inom vårt kompetensområde.Vår avsikt är att anordna minst en föreläsning per termin med intressanta föreläsare, som vi uppfattar tillför nya kunskaper, tankar och idéer.

Kerstin Neander
Maria Palmblad
Eva Neander