Samtal kan förändra livet

Jag har som terapeut stark tilltro till det utvecklande och läkande i att  berätta om sin livssituation. Att bli sedd och hörd på djupet i det som tynger. Att också få lyfta upp och hämta kraft ur goda upplevelser.

 

LINA LIMAN & HELÉNE STERN

föreläser i Örebro

BORTOM STEREOTYPERNA

Att förstå och möta människor med autism

Onsdag den 18 april 2018 kl 13 – 16.30
Anmälan på nya strömningar 

Föreläsningen  arrangeras av nya strömningar, ett nätverk som har som syfte att anordna föreläsningar i Örebro.Vi som bildat nätverk är tre kollegor och företagare inom handledning, terapi och utbildning, som vill ta del av kvalificerade föreläsningar inom vårt kompetensområde.Vår avsikt är att anordna minst en föreläsning per termin med intressanta föreläsare, som vi uppfattar tillför nya kunskaper, tankar och idéer.

Kerstin Neander
Maria Palmblad
Eva Neander