Samtal kan förändra livet

Jag har som terapeut stark tilltro till det utvecklande och läkande i att  berätta om sin livssituation. Att bli sedd och hörd på djupet i det som tynger. Att också få lyfta upp och hämta kraft ur goda upplevelser.

Till mina klienter,
grupper och uppdragsgivare

Till er alla, som jag haft glädjen att ha kontakt med under åren, vill jag uttrycka mitt varmaste tack för det förtroende ni visat mig och för det goda samarbete vi haft. Nu går jag i pension och tar inte längre emot klienter eller andra uppdrag.

Med en önskan om allt gott!
Vänliga hälsningar

Eva Neander
maj 2020